Scheidingsbegeleiding en -advies

terug naar overzicht Dienstverlening

Een scheiding is een proces met sociaal-emotionele aspecten, procedurele en juridische aspecten alsmede financiële en fiscale aspecten. De emoties omtrent de beëindiging van het huwelijk, bij een of beide scheidende echtelieden, kunnen het proces extra compliceren.

Door bemiddeling, begeleiding en advies help ik u het echtscheidingsproces op een goede wijze te doorlopen. Hoewel het feitelijke werk veelal de procedurele, juridische, financiële en fiscale aspecten betreft zal waar nodig passende aandacht worden besteed aan de sociaal-emotionele aspecten.

Goede bemiddeling, begeleiding en advies zorgt voor rust, overzicht en de juiste beslissingen rond een scheiding. Het voorkomt problemen op weg naar en in de nieuwe toekomst. Ook als er geen tegenstellingen bestaan tussen u beide is begeleiding en advies zeer waardevol.

Ik kan u als scheidend paar gezamenlijk bedienen (mediation), of één van beide. In beide gevallen is het doel om tot een echtscheidingsconvenant en, indien er minderjarige kinderen in het te ontbinden huwelijk zijn, een ouderschapsplan te komen waar beide partijen achter staan. Afspraken die een solide basis vormen voor de toekomst van de scheidende echtelieden en de eventuele kinderen.

Ik faciliteer de indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank en indien gewenst de belastingaangifte voor het jaar waarin de scheiding heeft plaatsgevonden.

Heeft u geen behoefte aan begeleiding van het proces maar wilt u advies over een bepaald onderdeel van het scheidingsproces, bijvoorbeeld alimentatie of verevenen van pensioenen, dan help ik u uiteraard ook graag.

Tijdens het introductiegesprek bepalen we samen welke invulling de dienstverlening kan krijgen. Dit introductiegesprek brengt uiteraard geen kosten met zich mee en verplicht u tot niets. Ik begrijp dat onaangename verrassingen over kosten het laatste is waar u op zit te wachten in de toch al vervelende periode. Als het introductiegesprek naar wens is verlopen ontvangt u vooraf een duidelijke en transparante begroting van de kosten.

Aarzelt u niet, ik help u graag. U kunt mij bellen op 0615062326 of een bericht sturen naar thom@schuthofscheidingen.nl

terug naar overzicht dienstverlening