Interim-management

in een sturende financiële rol

terug naar overzicht Dienstverlening

Er is financieel leiderschap nodig gedurende een bijzondere periode

De kredietverlener heeft de onderneming onder bijzonder toezicht geplaatst en er is behoefte aan ervaring in deze situatie zodat het vertrouwen hersteld wordt en er een structurele oplossing komt.

De onderneming is overgenomen en onderdeel geworden van een grotere groep en moet zich aanpassen aan de eisen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van rapportering, van de nieuwe moeder.

De onderneming ondergaat grote veranderingen, bijvoorbeeld door een strategische heroriëntatie of een rentabiliteitsprogramma, en de financiële functie moet mee veranderen en tegelijkertijd bijdragen aan de realisatie van veranderdoelstellingen.

De onderneming gaat in de verkoop. De organisatie, waaronder de financiële functie, wordt geoptimaliseerd. Informatieprocessen worden gestroomlijnd en meerjarenplannen en -projecties worden opgesteld. De financiële functie speelt een belangrijke rol. Tijdens de voorbereiding, het verkoopproces zelf en in de afwikkeling speelt de CFO, of andere leider van de financiële functie, een cruciale rol.

De financiële functie heeft hervorming nodig

Professionaliseren en hervormen van de financiële functie voorafgaand, tijdens of na een periode van sterke groei van bedrijfsactiviteiten zodat de financiële functie kan bijdragen aan realisatie van ondernemingsdoelstellingen. Bijvoorbeeld na fusie of acquisitie.

Afslanken van de financiële functie om die in overeenstemming te brengen met de nieuwe werkelijkheid, ontstaan door afslanking van de bedrijfsactiviteiten.

Up-to-date brengen van de financiële functie die, om welke reden dan ook, is achtergebleven bij de algehele ontwikkeling van de onderneming.

terug naar overzicht Dienstverlening