Overig

Schuthof IMC is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 34139210.

De algemene voorwaarden van Schuthof IMC zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland en van toepassing op alle werkzaamheden en dienstverlening verricht of te verrichten door Schuthof IMC.

De activiteit Schuthof IMC Financial People is ondergebracht in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SE Management B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Gelderland onder nummer 34206523.